Βραχιόλι_Giggle

Βραχιόλι_Giggle

&Beta,&rho,&alpha,&chi,&iota,ό&lambda,&iota, &mu,&epsilon, &chi,&epsilon,&iota,&rho,&omicron,&pi,&omicron,ί&eta,&tau,&alpha, charms (&phi,&upsilon,&lambda,&alpha,&chi,&tau,ά) &alpha,&pi,ό &alpha,&lambda,&pi,&alpha,&kappa,ά &kappa,&alpha,&iota, Swarovski &chi,ά&nu,&tau,&rho,&epsilon,&sigmaf,. &Eta, &alpha,&lambda,&upsilon,&sigma,ί&delta,&alpha, &epsilon,ί&nu,&alpha,&iota, &epsilon,&pi,ά&rho,&gamma,&upsilon,&rho,&eta,. &Delta,&iota,&alpha,&tau,ί&theta,&epsilon,&tau,&alpha,&iota, &sigma,&epsilon, 2 &pi,&alpha,&rho,&alpha,&lambda,&lambda,&alpha,&gamma,έ&sigmaf,. &Mu,έ&gamma,&epsilon,&theta,&omicron,&sigmaf,/&mu,ή&kappa,&omicron,&sigmaf,: &mu,&alpha,&xi, 18&epsilon,&kappa,. &Epsilon,&lambda,&lambda,&eta,&nu,&iota,&kappa,ό &kappa,ό&sigma,&mu,&eta,&mu,&alpha, &alpha,&pi,ό &delta,&eta,&mu,&iota,&omicron,&upsilon,&rho,&gamma,ί&epsilon,&sigmaf, Chryssa.

&Mu,&pi,&omicron,&rho,&epsilon,ί&tau,&epsilon, &nu,&alpha, &tau,&omicron, &pi,&alpha,&rho,&alpha,&gamma,&gamma,&epsilon,ί&lambda,&epsilon,&tau,&epsilon, &sigma,&tau,&omicron, &mu,έ&gamma,&epsilon,&theta,ό&sigmaf, &sigma,&alpha,&sigmaf,. &Epsilon,&nu,&eta,&mu,&epsilon,&rho,ώ&sigma,&tau,&epsilon, &tau,&iota,&sigmaf, &epsilon,&pi,&iota,&theta,&upsilon,&mu,&eta,&tau,έ&sigmaf, &delta,&iota,&alpha,&sigma,&tau,ά&sigma,&epsilon,&iota,&sigmaf, &sigma,&tau,&omicron, &kappa,&omicron,&upsilon,&mu,&pi,ί "Έ&xi,&tau,&rho,&alpha, &sigma,&tau,&omicron,&iota,&chi,&epsilon,ί&alpha, &pi,&omicron,&upsilon, &alpha,&phi,&omicron,&rho,&omicron,ύ&nu, &tau,&eta,&nu, &pi,&alpha,&rho,&alpha,&gamma,&gamma,&epsilon,&lambda,ί&alpha," &kappa,&alpha,&tau,ά &tau,&eta,&nu, &tau,&omicron,&pi,&omicron,&theta,έ&tau,&eta,&sigma,ή &tau,&eta,&sigmaf,. &Upsilon,&pi,&omicron,&lambda,&omicron,&gamma,ί&sigma,&tau,&epsilon, 2 &epsilon,&pi,&iota,&pi,&lambda,έ&omicron,&nu, &mu,έ&rho,&epsilon,&sigmaf, &sigma,&tau,&eta,&nu, &alpha,&pi,&omicron,&sigma,&tau,&omicron,&lambda,ή &tau,&omicron,&upsilon, &pi,&rho,&omicron,ϊό&nu,&tau,&omicron,&sigmaf,.


Τιμή: 26.70 € (με ΦΠΑ)

σελίδα του ποϊόντος…