Κόσμημα_σετ_Questheart

Κόσμημα_σετ_Questheart

&Chi,&epsilon,&iota,&rho,&omicron,&pi,&omicron,ί&eta,&tau,&omicron,, &kappa,&omicron,&mu,&psi,ό &sigma,&epsilon,&tau, &kappa,&omicron,&sigma,&mu,&eta,&mu,ά&tau,&omega,&nu, &mu,&epsilon, &theta,έ&mu,&alpha, "&kappa,&alpha,&rho,&delta,&iota,έ&sigmaf,". &Sigma,&epsilon, &lambda,&iota,&tau,ή &gamma,&rho,&alpha,&mu,&mu,ή, &pi,&alpha,&rho,&alpha,&mu,έ&nu,&epsilon,&iota, &epsilon,&nu,&tau,&upsilon,&pi,&omega,&sigma,&iota,&alpha,&kappa,ό &lambda,ό&gamma,&omega, &mu,&epsilon,&gamma,έ&theta,&omicron,&upsilon,&sigmaf,. &Epsilon,&pi,ί&chi,&rho,&upsilon,&sigma,&alpha, &kappa,&alpha,&rho,&phi,&omega,&tau,ά &sigma,&kappa,&omicron,&upsilon,&lambda,&alpha,&rho,ί&kappa,&iota,&alpha, &kappa,&alpha,&iota, &mu,&epsilon,&nu,&tau,&alpha,&gamma,&iota,ό&nu,. Έ&nu,&alpha, &nu,&tau,&epsilon,&lambda,&iota,&kappa,ά&tau,&omicron, &omicron,&iota,&kappa,&omicron,&nu,&omicron,&mu,&iota,&kappa,ό &delta,ώ&rho,&omicron, &alpha,&gamma,ά&pi,&eta,&sigmaf,. &Alpha,&gamma,&omicron,&rho,ά&zeta,&omicron,&nu,&tau,&alpha,&sigmaf, &tau,&omicron, &sigma,&epsilon,&tau, &kappa,&epsilon,&rho,&delta,ί&zeta,&epsilon,&tau,&epsilon, &sigma,&tau,&eta,&nu, &tau,&iota,&mu,ή ! &Upsilon,&lambda,&iota,&kappa,ά:&nbsp,&alpha,&sigma,ή&mu,&iota, 925, &chi,&rho,&upsilon,&sigma,ό&sigmaf, 14k. Ύ&psi,&omicron,&sigmaf, &mu,&omicron,&tau,ί&phi,:&nbsp,7&epsilon,&kappa,. &Mu,&omicron,&nu,&tau,έ&rho,&nu,&omicron, &Epsilon,&lambda,&lambda,&eta,&nu,&iota,&kappa,ό &kappa,ό&sigma,&mu,&eta,&mu,&alpha, &alpha,&pi,ό "Favela Jewels".
&Epsilon,ά&nu, &epsilon,&pi,&iota,&theta,&upsilon,&mu,&epsilon,ί&tau,&epsilon, &nu,&alpha, &gamma,ί&nu,&epsilon,&iota, &epsilon,&pi,&iota,&mu,&epsilon,&tau,ά&lambda,&lambda,&omega,&sigma,&eta, &mu,&epsilon, &pi,&lambda,&alpha,&tau,ί&nu,&alpha, ή &rho,ό&delta,&iota,&omicron,(&mu,&alpha,ύ&rho,&eta, &pi,&lambda,&alpha,&tau,ί&nu,&alpha,) &alpha,&nu,&tau,ί &chi,&rho,&upsilon,&sigma,ό &mu,&pi,&omicron,&rho,&epsilon,ί&tau,&epsilon, &nu,&alpha, &tau,&omicron, &sigma,&eta,&mu,&epsilon,&iota,ώ&sigma,&epsilon,&tau,&epsilon, &kappa,&alpha,&tau,ά &tau,&eta,&nu, &tau,&omicron,&pi,&omicron,&theta,έ&tau,&eta,&sigma,&eta, &tau,&eta,&sigmaf, &pi,&alpha,&rho,&alpha,&gamma,&gamma,&epsilon,&lambda,ί&alpha,&sigmaf, &sigma,&alpha,&sigmaf, &sigma,&tau,&omicron, &kappa,&omicron,&upsilon,&tau,ί "έ&xi,&tau,&rho,&alpha, &sigma,&tau,&omicron,&iota,&chi,&epsilon,ί&alpha, &pi,&omicron,&upsilon, &alpha,&phi,&omicron,&rho,&omicron,ύ&nu, &tau,&eta,&nu, &pi,&alpha,&rho,&alpha,&gamma,&gamma,&epsilon,&lambda,ί&alpha,". &nbsp,


Τιμή: 27.79 € (με ΦΠΑ)

σελίδα του ποϊόντος…